Agenda Internationaal

Omschrijving Datum Begin Einde Plaats Land
IKyF Internationaal B-Seminar Tokyo (Japan) 20 april 2018 10:00 16:00 Tokyo Japan
Shinsa B-Seminar 23 april 2018 10:00 16:00 Tokyo Japan
3e WK Kyudo Taikai 24 april 2018 10:00 16:00 Tokyo Japan
IKyF Internationaal A-Seminar Tokyo (Japan) 26 april 2018 10:00 16:00 Tokyo Japan
Shinsa A-Seminar 29 april 2018 10:00 16:00 Tokyo Japan
EKF Regionaal Seminar juni 2018 23 juni 2018 10:00 16:00 St. Petersburg Rusland
EKF Regionaal Seminar juli 2018 27 juli 2018 10:00 16:00 Hamburg Duitsland