Bestuur

Het bestuur van de kyudo Renmei Nederland

Het bestuur van de Kyudo Renmei Nederland (KRN) wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen. Op de ALV van 27 november 2016 is het huidige bestuur gekozen..
Volgens de Statuten van de KRN is het bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle activiteiten die Kyudo in Nederland bevorderen.

  Functie Naam E-mail adres

Voorzitter

(President)

Erik van Zanten voorzitter@kyudo-renmei.nl

Secretaris

(secretary)

Lammert Kamphof secretaris@kyudo-renmei.nl

Penningmeester

(Treasurer)

Jo Pieters penningmeester@kyudo-renmei.nl