Vroege geschiedenis van Japan

Vroege geschiedenis van Japan

Uit de oudste, prehistorische periode is behalve wat we weten uit opgravingen weinig bekend. Japan was in die periode vooral een samenleving van jagers en verzamelaars. Voor de jacht werden in die periode waarschijnlijk al bogen gebruikt.

De Yajoi periode (300 v.C. – 250) wordt gekenmerkt door een aantal interessante elementen. Allereerst worden in die periode de eerste vaste woonplaatsen zichtbaar. Dit hangt samen met het ontstaan van landbouw, met name de natte-rijstbouw met irrigatie. Zoals in andere culturen leidde deze ontwikkeling tot een meer complexe samenleving met rangen en standen.

Het boek van de Wei Zhi

 
Uit deze periode zijn ook veel bronzen kunstvoorwerpen en wapens gevonden die duidelijk wijzen op invloeden uit Korea en China.De eerste schriftelijke verwijzingen naar Japan (ofwel land van Wa) komen uit Chinese teksten die geschreven zijn in de latere Yajoi periode. Daarin zijn beschrijvingen te vinden van de samenleving, voeding,religieuze ceremonies maar is ook de eerste beschrijving te vinden van een asymmetrische boog. De beschrijving van de religieuze ceremonies lijken veel op elementen van de Shinto religie. Verder is duidelijk dat de samenleving bestond uit verschillende clans die regelmatig oorlog voerden met elkaar.