Wedstrijden

NK Kyudo

De KRN organiseert elk jaar een nationaal kampioenschap. Elke dojo kan een team inschrijven voor dit Nederlands kampioenschap. Voorwaarde is dat een deelnemer lid is van een dojo in Nederland.

Jaarlijks organiseert de KRN het Nederlands kampioenschap (NK).

Wedstrijd voor teams
De teams per dojo bestaan uit 3 schutters en een reserve. Er kan een maal een wisseling van schutter plaatsvinden. Per ronde worden per schutter vier pijlen geschoten. Voor het NK worden op deze website nog aanwijzingen gepubliceerd over het verloop van het NK.

Wedstrijd Individueel
Alle deelnemers schieten in de voornoemde teams. De schutter die de hoogste individuele score haalt (het hoogste aantal treffers) is winnaar van het NK. 

Bij kyudo worden de wedstrijden als onderdeel van de kyudotraining gezien. De schutter kan daarin ervaren hoe zijn niveau is en ervaren hoe de invloeden van buitenaf, zoals bezoekers, een andere dojo, spanning van de wedstrijd etc, zijn schot beinvloeden. Het meedoen aan wedstrijden heeft voor de kyudo ontwikkeling een belangrijke funktie, waarbij het sociale aspekt niet onderschat mag worden.

Kosten voor deelname

Kosten voor inschrijving per deelnemer zijn € 15,-.