Foutmelding

 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Opening Nieuwe Jaar

 • Datum: 9 January 2019
 • Door: kyudorenmei

Het eerste evenement van het nieuwe jaar bij de KRN is altijd het nieuwjaarsschieten. Net zoals in andere jaren wordt het jaar feestelijk geopend met een speciale ceremonie, spelletjes en een nieuwjaarstoast. Dit jaar waren er 26 deelnemers verzameld op de nieuwe locatie in Apeldoorn waarvan een aanzienlijk deel uit de Kyo Ren Kan dojo.

Happy New Year 2019

 • Datum: 1 January 2019
 • Door: kyudorenmei

Het bestuur van de Kyudo Renmei Nederland wenst alle kyudoka een heel gelukkig Nieuwjaar met veel gezondheid.
Wij hopen dat het Jaar van het Varken iedereen brengt wat hij of zij er van verwacht.

Het KRN bestuur hoopt iedereen te mogen begroeten op het Nieuwjaarsschieten dat dit jaar plaatsvindt op zondag 6 januari op onze nieuwe trainingslocatie in Apeldoorn.

Bestuur Kyudo Renmei Nederland

NK Kyudo 4 november 2018

 • Datum: 5 November 2018
 • Door: kyudorenmei

Zondag 4 november verzamelden zich 20 enthousiaste kyudoka in de van Hogendorphal in Amsterdam om mee te doen aan het Nederlands Kampioenschap Kyudo van de Kyudo Renmei Nederland (KRN).

De Kyo Ren Kan dojo uit Nuenen was sterk aanwezig met 3 teams, Enshin uit Utrecht was aanwezig met 1 team terwijl Joshua Wildenberg en Matjaz Matosec als tweetal meeschoot. De Shudokan dojo uit Heerenveen deed mee met 1 team en het team uit de Hunze dojo werd voor deze keer gecompleteerd met Ger Dongelmans uit de Mushin dojo in Leiden.
Zowel het winnende team uit 2017, Hunze, als de winnaar van het Individuele NK, Nedzib Tafro, waren aanwezig om hun titels te verdedigen.

Coen Hekman heette namens de KRN Technische Commissie iedereen welkom en gaf een korte uitleg over de vorm waarin geschoten zou worden en de regels die voor dit NK zouden gelden. Hij gaf aan dat het NK zou starten met de team competitie en dat er een separate Individuele Competitie zou volgen tussen de 10 beste schutters uit de team competitie als er voldoende tijd zou zijn.

Na deze introductie gaf Lammert Kamphof in zijn rol van Wedstrijdcoordinator nog een korte instructie waarna de volgorde van de teams bepaald werd aan de hand van selectie van de pijlen van de Omae van elk team. Nadat de teams zich hadden voorbereid kon het NK voor Teams starten met de eerste twee teams. Het startsein "Hajime" werd gegeven door Lammert. De scores werd bijgehouden door Jo Pieters die daarbij ondersteund werd door Jeroen Hoppenbrouwers. Jeroen had de taak om na elke ronde de treffers van elke schutter te controlleren.

Kyu Examens 7 oktober 2018

 • Datum: 8 October 2018
 • Door: kyudorenmei

Op zondag 7 oktober hebben zich weer 12 enthousiaste kyudoka gemeld om examen te doen. Van de twaalf deelnemers kwamen er 11 uit de Kyo Ren Kan dojo, waarvan 6 trainen in Nuenen en 5 trainen bij de Washinkan dependance in Tilburg, en 1 uit de Enshin dojo in Utrecht.

De kandidaten werden welkom geheten door Jaap Buitink sensei, voorzitter van de Examencommissie, die ondersteund werd door Coen Hekman (Godan) en Nedzib Tafro (Godan). Voordat de kandidaten hun niveau aan de jury lieten zien, werd de sessie geopend door een mato-mae sharei uitgevoerd door de leden van de examencommissie.

Privacybeleid en -reglement KRN

 • Datum: 25 May 2018
 • Door: kyudorenmei

Zoals je misschien gehoord hebt, wordt op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacy wetgeving in de Europese Unie, van kracht. Alle organisaties die persoonsgegevens opslaan en verwerken moeten hun privacy beleid aanpassen aan deze nieuwe wetgeving dus ook de KRN.

Pagina's