Centrale training KRN

  • Datum: 14 April 2015
  • Door: Hans

Centrale training van de KRN in de Engakuan Kyudojo op 12 april

Onder leiding van Hans de wekker Sensei werd zondag 12 april de CT gehouden. Was er in de morgen veel aandacht voor Taihai en ademhaling, de middag werd gebruikt voor een duurtest. Er werden door de deelnemers 20 pijlen geschoten als individuele competitie. Een goede ervaring als voorbereiding voor een Taikai. 

ALV van de KRN

  • Datum: 9 March 2015
  • Door: Hans

Zondag 8 maart 2015 werd de ALV van de KRN gehouden in de Engakuan Kyudojo in Vijfhuizen. De opkomst van leden was iets minder dan voorgaande ALV's. Wellicht omdat de vorige ALV's werden gehouden tijdens het jaarlijkse Pinkster seminar van de KRN. Het bestuur was van mening dat de ALV iets eerder in het jaar moest worden gehouden en koos voor deze datum. Voorafgaand aan de ALV werd een training, gehouden in de Engakuan Kyudojo, aangeboden door de KRN.

de ALV van de KRN in de Engakuan Kyudojo

Kyu Examens 1 maart 2015

  • Datum: 2 March 2015
  • Door: Hans

Op zondag 1 maart 2015 werden in de Engaku-An kyudojo te Vijfhuizen kyu examens afgenomen. Om 10 uur 's morgens traden 11 kandidaten aan voor de jury bestaande uit Hans de Wekker sensei (6e dan kyoshi), Jimmy Fredriksz sensei (6e dan renshi) en Erik van Zanten sempai (5e dan). Na het voorschieten van de jury mochten de kandidaten ieders twee pijlen voor hun praktijkexamen schieten op de makiwara of mato. Daarna werd het schriftelijk examen afgenomen bij de kandidaten waarbij de theoretische kennis werd getest. 

Na het bekijken van de resultaten kon de jury aan 8 leden een nieuwe graad toekennen. Namens alle leden van de Kyudo Renmei Nederland van harte gefeliciteerd!

Pagina's