Overslaan en naar de inhoud gaan

Lidmaatschap

Met het lidmaatschap van de KRN heeft u toegang tot nationale en internationale Kyudo evenementen. Maandelijks worden er evenementen georganiseerd. Denk hierbij aan centrale trainingen, workshops, wedstrijden en kyu/dan graad examens. Kijk voor aankomende evenementen op de Agenda. Geregistreerde KRN leden zijn via de vereniging verzekerd voor ongevallen tijdens, of op weg naar, officiële dojo en/of KRN activiteiten. Via dit lidmaatschap bent u ook aangesloten bij de Europese Kyudo Renmei en de internationale (wereld) federatie.

Voor elke aanvraag voor lidmaatschap geldt: om lid te kunnen worden van de KRN moet u een lidmaatschap hebben bij een Kyudojo in Nederland, waar lesgegeven wordt door een dojoleider die benoemd is door het KRN bestuur. De dojoleider zal u in geval van een geheel nieuw lidmaatschap automatisch aanmelden bij de KRN en jaarlijks de contributie voldoen vanuit de dojo bijdrage(n). Een dojoleider is iemand die verantwoordelijk is voor de organisatorische en inhoudelijke gang van zaken binnen een Kyudojo waar de trainingen plaatsvinden. 

U kunt zich ook rechtsreeks, met argumentatie, aanmelden voor een lidmaatschap via het contactformulier. Was u eerder lid van de KRN, dan moet het bestuur, conform de reglementen, onderzoeken of er bezwaar bestaat tegen het lidmaatschap. Het bestuur van de KRN beslist daarna en na overleg met de technische commissie over het lidmaatschap.

Tarieven 2022:
Volwassenen: € 85,00; 
Jeugdleden (tot 19 jaar op 01 april van dat jaar) en/of studerenden: € 40,00.